جمعه 25 شهریور‌ماه سال 1384
با درود به عزیز دلم
تا ۱۵ روز دیگر تلفنم را در این سایت قرار خواهم داد منتظرم بمان خیلی دوستت دارم

دوستدارت سا سا ن

این هم یک کادو از راه دور

Roses  Your Love Is Precious...You_Touch_My_Soul_!
امروز پنج شنبه مورخه ۳۱/۷/۸۴ است دلم برای عزیزم تنگ شده

من امروز در اسپا نیا هستم تا ۲ هفته دیگر بر می گردم همشه و در همه جا به یاد ت سا سا ن