یکشنبه 25 دی‌ماه سال 1384
هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد

 هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمیشود.

دوستت دارم به اندازه دنیا