شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1384
دلتنگی امروز

با درود من عاشق دختری شدم که خیلی نازه و با تمام وجود هستی دوستش دارم 

و این متن کوتاه را تقدیمش می کنم دوستت دارم بی نهایت 

دوستدارت سا سا ن

 

 

LOVE