پنج‌شنبه 24 خرداد‌ماه سال 1386
همه کس شعور شوخی کردن ندارند
بدون شرح