شنبه 6 خرداد‌ماه سال 1385
عشق و عاشقی

شما می توانید یک رابطه دوستی را پایان دهید اما  نمی توانید چشمان خود را بر عاشق بودن ببندیدچرا که حتی اینکار را بکنید عشق

همچنان قطرای در قلب شما و برای همیشه باقی خواهد ماند